Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE GPM-31/2019


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E    GPM - 31/2019
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
 
Stosownie do art.35ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r.,poz. 2204 ze zm.) - B U R M I S T R Z   Strzelec Krajeńskich
 
  
p    o    d    a    j   e
 
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08 sierpnia 2019r. do 29 sierpnia  2019r. ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia :
1/ części działki nr 145/2   o pow.  61 m2 położonej przy ul.Północnej  w Strzelcach Krajeńskich  (parcela P3 )  z przeznaczeniem na ogród - ( załącznik graficzny do wglądu w pokoju nr 32 Urzędu Miejskiego - z lewej strony od wejścia )
2/ części działki nr 145/2  o pow.  61 m2 położonej przy ul. Północnej w Strzelcach Krajeńskich  (parcela P4 )  z przeznaczeniem na ogród - ( załącznik graficzny do wglądu w pokoju nr 32 Urzędu Miejskiego - z prawej strony od wejścia )
 
Uwaga
 
Przyszli dzierżawcy  zobowiązani  będą do uporządkowania terenu na własny koszt.
W chwili  obecnej istnieje jedno wspólne wejście na parcele.
Istnieje możliwość zrobienia odrębnego wejścia.
Wydzierżawienie ww.  nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz mieszkańców budynku mieszkalnego przy ul. Północnej 32 znajdującego się na dz. nr 145/2.
 
Działka wpisana jest w księdze wieczystej - GW1K/00032045/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.
Grunty zostaną wydzierżawione  na czas nieoznaczony.
Wysokość czynszu  - 0,10zł/m2 ( słownie złotych: 10/100 ) w stosunku rocznym 
 
Wysokość czynszu  ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu dzierżawnego ustalonych przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
  
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32, II piętro) 
nr tel. 76 36 332.
 
 
 
                                                        .                                       Burmistrz Strzelec Krajeńskich
                                                                                                           Mateusz FEDER
 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl