Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Ogłoszenie GPM-30/2019


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I E
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia   26 lipca 2019r.
 
 
Stosownie do art.35ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r.,poz. 2204 ze zm.) - B U R M I S T R Z   Strzelec Krajeńskich
 
 
                                                       p    o    d    a    j   e
 
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08 sierpnia 2019r. do 29 sierpnia 2019r.  o zamiarze wydzierżawienia niżej wymienionych gruntów gminnych  - na podstawie §3.1.5) uchwały nr XLV/358/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
 
1/ część działki nr 469/4 o pow. 1m2 położonej przy ul. Wyzwolenia w Strzelcach Krajeńskich na rzecz RUCH S.A.w restrukturyzacji - z przeznaczeniem na ustawienie lodówki na napoje przy istniejącym kiosku RUCH.
 
Działka posiada urządzona księgę wieczystą - GW1K/00016686/5
Grunty zostaną wydzierżawione na czas nieoznaczony.
Wysokość czynszu wynosi -  4,30zł/m2 ( w stosunku miesięcznym) plus podatek VAT, plus podatek od nieruchomości.
 
1/ część działki nr254/35 o pow. 1m2 położonej przy ul. Katedralnej w Strzelcach Krajeńskich na rzecz RUCH S.A.w restrukturyzacji  - z przeznaczeniem na ustawienie lodówki na napoje przy istniejącym kiosku RUCH.
 
Działka posiada urządzona księgę wieczystą - GW1K/00016686/5
Grunty zostaną wydzierżawione na czas nieoznaczony.
Wysokość czynszów wynosi  -  4,30zł/m2 (słownie złotych: cztery 30/100)  
w stosunku miesięcznym  plus podatek VAT, plus podatek od nieruchomości.
 
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich ( pokój nr 32, II piętro ) nr tel. 76 36 332.
 
 
Burmistrz Strzelec Krajeńskich 
Mateusz FEDER
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl