Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: obręb Rossoczyca i obręb Miedze Lasek
Ogłaszający: Starosta Sieradzki

Starosta Sieradzki
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
informuje 
że zamierza, na podstawie art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpoznaniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługuje inne prawo rzeczowe do udziału w nieruchomości po zmarłym współwłaścicielu, położonej w woj. łódzkim, powiecie sieradzkim, gminie Warta, obrębie Rossoszyca, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerami  działek: 2, 60, 74, 55, 80, 59, w obrębie Miedze Lasek, oznaczonej jako działka nr 321/2, do ich udostępnienia, w celu przeprowadzenia remontu elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia, a zlokalizowanych na gruncie przedmiotowej nieruchomości.
Ponieważ udział po zmarłym współwłaścicielu w/w nieruchomości ma nieuregulowany stan prawny,
w z y w a  s i ę  wszystkie osoby, które są w stanie wykazać prawa rzeczowe do  przedmiotowego udziału w nieruchomościach, do zgłaszania się w terminie do dnia 10 lipca 2019 roku, do Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Wojewódzki 3, 98 ? 200 Sieradz.
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, stosownie do treści art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl