Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE GPM- 8/2019


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie-ul. Popiełuszki
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 28.03.2019
Cena: 0,10 zł / m2

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E       GPM- 8/2019
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia 04 marca 2019r.
 
Stosownie do art.35ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r.,poz. 2204 ze zm.) - B U R M I S T R Z   Strzelec Krajeńskich
 
  
p    o    d    a    j   e
 
  
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 07 marca 2019r. do 28  marca 2019r. ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia części działki nr 73/2  o pow. 162m2 położonej przy ul. Ks.J.Popiełuszki w Strzelcach Krajeńskich  (parcela  E 4)  z przeznaczeniem na ogród - (załącznik graficzny do wglądu w pokoju nr 32 Urzędu Miejskiego)
Uwaga
Do nieruchomości bezpośredni dostęp przez działki sąsiednie, stanowiące własność osób fizycznych.
Działka wpisana jest w księdze wieczystej - GW1K/00016686/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.
Grunty zostaną wydzierżawione  na czas nieoznaczony.
Wysokość czynszu  - 0,10zł/m2 ( słownie złotych: 10/100 ) w stosunku rocznym 
 
Wysokość czynszu  ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu dzierżawnego ustalonych przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
 
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32, II piętro) 
nr tel. 76 36 332.
 
 
 
 
 
 
Strzelce Krajeńskie 04 marca 2019r.                                                                     Burmistrz Strzelec Krajeńskich
                                                                                                         Mateusz FEDER
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl