Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ nr 11/2019


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 18.03.2019

WYKAZ nr  11/2019
                                                                                                                                                                        Gubin, dn. 05.02.2019 r.  
 
Burmistrz Miasta Gubina
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej.

Lp.

Księga Wieczysta

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji

 

Powierz-chnia działki

w m2.

Wartość udziału w gruncie

(netto zł)

Opis

nierucho-mości

Nr

zarządzenia

Przeznacze-nie nierucho-mości
i sposób jej zagospoda-rowania

Cena lokalu netto

(zł)

z przyna-leżnościami

Forma zbycia
i przeznacze-nie

1

ZG2K/00004310/3

 

 

Dz. nr 275/1

 

ul. Gen. Wysockiego 4

obręb 3

 

- 480

 

- współwła-sność w udziale 171/1000

 

wartość udziału 4.500,00 zł

 

Lokal

mieszkalny nr 3

o pow. 29,00 m2,

piwnica 9,20 m2

 

22.2019

z dnia

22.01.2019r.

Zabudowana mieszkaniowa

17.500,00

 

Tryb przetargowy

 

2

ZG2K/00004310/3

 

Dz. nr 275/1

 

ul. Gen. Wysockiego 4

obręb 3

 

- 480

 

- współwła-sność w udziale 94/1000

 

wartość udziału 2.500,00 zł

 

Lokal

mieszkalny nr 3A

o pow. 20,00 m2

piwnica 1,00 m2

 

22.2019

z dnia

21.01.2019r.

Zabudowana mieszkaniowa

12.700,00

Tryb przetargowy

 

 
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl. Ponadto, informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w "Wiadomościach Gubińskich"
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.)upływa z dniem 18.03.2019 r . 
Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.    
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl