Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 10/2019


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 21.02.2019

WYKAZ NR 10/2019 
                               
Burmistrz Miasta Gubina
 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej i bezprzetargowej.                                                                                                                                          

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji

Powierzchnia działki (ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-rowania

Nr zarządzenia

Cena nierucho-mości

/netto/

Forma zbycia i termin zagospodarowania nieruchomości

 

1

 

 

ZG2K/00008723/9

 

dz. nr 214/51

ul. Wojska Polskiego

obr. 3

 

0,0063 ha

 

nieruchomość gruntowa

poprawienie warunków zagospoda-rowania nieruchomości przyległej składającej się z działek nr 214/41 i 214/44

7.2019

09.01.2019 r.

 

2.300,00 zł.

 

bezprzetargowo,

sprzedaż

2

ZG2K/00000677/5

dz. nr 135/1
ul. Partyzantów obr. 2

0,0214 ha

nieruchomość gruntowa

 

poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działki nr 135/2

 

329.2018

17.10.2018 r.

9.100,00 zł

bezprzetargowo,

sprzedaż

3

ZG2K/00012011/6

dz. nr 332/68
ul. Kaliska

obr. 7

0,1427 ha

nieruchomość gruntowa

pod budownictwo usługowe

352.2018

29.10.2018 r.

47.400,00 zł

przetarg nieograniczony, oddanie w użytkowanie wieczyste

4

ZG2K/00004565/5

dz. nr 13/23

ul. Spokojna

obr. 2

0,1030 ha

nieruchomość gruntowa

pod budownictwo mieszkaniowe

6.2019

09.01.2019 r.

44.800,00 zł

przetarg nieograniczony, sprzedaż

5

ZG2K/00004779/8

dz. nr 64/25
ul. Kosynierów

obr. 3

0,0744 ha

nieruchomość gruntowa

pod budownictwo mieszkaniowe

 

376.2018

23.11.2018 r.

34.800,00 zł

przetarg nieograniczony, sprzedaż

6

ZG2K/00008083/0

dz. nr 160/4

ul. Dolna

obr. 4

0,4399 ha

nieruchomość gruntowa

pod budownictwo mieszkaniowe

5.2019

09.01.2019 r.

135.600,00 zł

przetarg nieograniczony, sprzedaż

                                     
Wykaz zostaje wywieszony  w terminie od dnia 01.02.2019 roku do dnia 21.02.2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie wykazu na stronie internetowej: www.przetargi-komunikaty.pl.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) upływa z dniem 15.03.2019r. 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl