Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 8/2019


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 21.02.2019

WYKAZ NR 8/2019

Gubin, dnia 01.02.2019r.

 

Burmistrz Miasta Gubina

Mając na względzie przepis art. 1 ust. 1b pkt 3 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( t.j. Dz. U z 2012r., poz. 83) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych zbywanych na rzecz jej użytkownika wieczystego w trybie postępowania administracyjnego.

W przypadku przysługującego pierwszeństwa nabycia niżej wymienionych nieruchomości lub ich części pod inwestycję celu publicznego, konieczne jest pisemne zgłoszenie roszczenia w terminie 21 dni licząc od dnia upublicznienia wykazu. Niniejsza publikacja zostaje wywieszona w terminie od 01 lutego 2019r. do 21 lutego 2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz zamieszczona na miejskiej stronie internetowej: www. bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".  Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 104, parter tut. Urzędu oraz telefonicznie pod nr tel. 068/455 8 141.

 

L.p.

Księga Wieczysta

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji

 

Powierzchnia działki

w m2

 

Przeznacze-nie nierucho-mości i sposób jej zagospoda-rowania

Podstawa i termin ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

Forma zbycia

Wartość

prawa

własności

gruntu

 

( zł. )

Wartość

prawa

użytkowania wieczystego

gruntu

( zł. )

1.

 

ZG2K/00005098/7

Dz. nr 244/27 i 244/37 obr. 3

ul. Słoneczna

0,0437 ha

- użytkowanie wieczyste do dnia

22.02.2094r.

 

Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym zabudowana

 

Rep. A nr 1337/1995

22.02.1995r.

Rep. A nr 6872/2002

06.11.2002r.

 

tryb

bezprzetar-gowy

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

26.900,00

 

20.600,00

 

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl