Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

sygn. akt: X GUp 243/15)


Kategoria: Nieruchomości » Inne
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: Zielonka
Ogłaszający: Syndyk masy upadłości Beaty Kobus
Cena: 799 000 zł

Syndyk masy upadłości Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce (sygn. akt: X GUp 243/15), ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonce przy ul. Mareckiej 36, (działka gruntowa nr 47 obręb 4-90-04 o pow. 637 m2, zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 503,6 m2) KW nr WA1W/00016757/8 za cenę nie niższą niż  799 000 zł do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości i według zasad obowiązujących w dniu przeniesienia własności.
 
Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.
Regulamin Przetargu udostępniony jest w dowolnej formie po uzgodnieniu z syndykiem pod nr telefonu
570 339 410 lub za pośrednictwem poczty e-mail: and.michalczyk@gmail.com.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości
80 000 zł na rachunek masy upadłości nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.
 
Oferty należy składać w Sekretariacie X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 marca 2019r. (decyduje data wpływu oferty na biuro podawcze sądu).
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2019 r. w  budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A w Sali nr 14 o godz. 12.30.

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl