Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE GPM- 1 /2019


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie-ul. PCK
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 31.01.2019
Cena: 0,60 zł/m2

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E     GPM- 1 /2019
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia  07 stycznia 2019r.
 
Stosownie do art.35ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2018r.,poz.2204 ze zm.) - B U R M I S T R Z   Strzelec Krajeńskich
 
 
 
p    o    d    a    j   e
 
 
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 stycznia 2019r. do  31 stycznia 2019r. ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia/wynajęcia  na podstawie uchwały nr XLV/358/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych  dzierżawców:
1/  P. W.Gacy części działki nr 421/56 o pow.18m2 położonej przy ul.P.C.K. 
w Strzelcach Krajeńskich  z przeznaczeniem do wydzierżawienia pod garażem.
 
Działka wpisana jest w księdze wieczystej - GW1K /00016686/5
Grunty zostaną wydzierżawione  do 31 grudnia 2019r.
Wysokość czynszu  - 0,60zł/m2 ( słownie złotych: 60/100 ) w stosunku miesięcznym powiększony o obowiązujący podatek VAT.
2/  P. R.Lecha części działki nr 421/56 o pow.18m2 położonej przy ul.P.C.K. 
w Strzelcach Krajeńskich  z przeznaczeniem do wydzierżawienia pod garażem.
Działka wpisana jest w księdze wieczystej - GW1K /00016686/5
Grunty zostaną wydzierżawione  do 31 grudnia  2021r.
Wysokość czynszu  - 0,60zł/m2 ( słownie złotych: 60/100 ) w stosunku miesięcznym powiększony o obowiązujący podatek VAT.
 
Wysokość czynszu  ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu dzierżawnego ustalonych przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
 
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32, II piętro) 
nr tel. 76 36 332.
 
 
 
Strzelce Kraj.07 stycznia.2019r                                                                           Burmistrz Strzelec Krajeńskich
 
                                                                                                       Mateusz FEDER
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl