Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE GPM- 2/2019


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie-ul. PCK
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 31.03.2019
Cena: 0,60 zl/m2

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E        GPM- 2/2019
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia  07 stycznia 2019r.
 
Stosownie do art.35ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2018r.,poz.2204 ze zm.) - B U R M I S T R Z   Strzelec Krajeńskich
 
 
 
p    o    d    a    j   e
 
 
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 stycznia 2019r. do  31 marca 2019r. ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia części działki nr 421/56 o pow.18 m2 położonej przy ul.P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich  z przeznaczeniem do wydzierżawienia pod garażem.
Teren znajduje się w pierwszym kompleksie garaży  blaszanych.
 
Działka wpisana jest w księdze wieczystej - GW1K /00016686/5
Grunty zostaną wydzierżawione  na okres do lat trzech.
Wysokość czynszu  - 0,60zł/m2 ( słownie złotych: 60/100 ) w stosunku miesięcznym powiększony o obowiązujący podatek VAT.
 
Wysokość czynszu  ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu dzierżawnego ustalonych przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
  
Bliższych informacji nt. położenia gruntu oraz dalszej procedury uzyskać można w  referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
(pokój nr 32, II piętro) nr tel. 76 36 332.
 
 
 
 
 
 
 
Strzelce Krajeńskie 07 stycznia  2019r                                                                   Burmistrz Strzelec Krajeńskich
 
                                                                                                            Mateusz FEDER
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl