Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 95/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 28.11.2018

WYKAZ NR 95/2018 
                               
Burmistrz Miasta Gubina
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej i bezprzetargowej.                                                                                                                               

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nierucho-mości wg ewidencji

Powierzchnia działki (ha)

Opis nierucho-mości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-rowania

Nr zarządzenia

Cena nierucho-mości

/netto/

Forma zbycia i termin zagospoda-rowania nieruchomości

 

1

 

 

ZG2K/00013414/8

 

dz. nr 236/11

ul. Poziomkowa

obr. 7

 

0,0347 ha

 

nierucho-mość grunto-wa

poprawienie warunków zagospoda-rowania nierucho-mości przyległej nr 239/1

123.2014

15.05.2014 r.

 

19.000,00 zł.

 

bezprzetargowo,

sprzedaż

 

2

 

 

ZG2K/00006320/0

 

 

dz. nr 66/2

ul. Kaliska

obr. 10

 

0,0405 ha

 

nierucho-mość zabudo-wana

Poprawienie warunków zagospoda-rowania nierucho-mości przyległej:

nr 66/1 lub 68/1

323.2018

09.10.2018 r.

20.500,00 zł

przetarg ograniczony, sprzedaż

                                       
 Wykaz zostaje wywieszony  w terminie od dnia 07.11.2018 roku do dnia 28.11.2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie wykazu na stronie internetowej:
www.przetargi-komunikaty.pl.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) upływa z dniem 19.12.2018r. 
Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.    
         

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl