Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE GPM-27/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 15.11.2018
Cena: 21.400,00 zł

OGŁOSZENIE GPM-27/2018 
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia 23 października 2018r.
Stosownie do art.35 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 , poz.121 ze zmianami) - BURMISTRZ Strzelec Krajeńskich 
 
podaje
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 25 października 2018r. do 15 listopada 2018r. ogłoszenie o zamiarze przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieograniczonego
lokalu mieszkalnego nr 2 położony przy ul. Mickiewicza 8 w Strzelcach Krajeńskich o powierzchni użytkowej 20,3 m2 oraz udział w wysokości 48/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki 207 o powierzchni 708m2, na której posadowiony jest budynek.
Dla nieruchomości gruntowej została urządzona księga wieczysta GW1 K/00016263/ prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Zbywany lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
 
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze w budynku wielorodzinnym. Składa się z pokoju o pow. 15,1 m2, przedpokoju z wnęka kuchenną o pow.3,29 m2 oraz łazienki z we o pow. 1,9 m2. Nie posiada wyodrębnionych pomieszczeń przynależnych do lokalu.
Układ funkcjonalno-przestrzenny mniej korzystny: brak kuchni jedynie niewielka wnęka kuchenna bez oświetlenia; łazienka w niekorzystnym kształcie.
Lokal o niskim standardzie, wymagający gruntownego remontu.
Brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się zbywana nieruchomość. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie leży w obszarze oznaczonym symbolem MM - teren zabudowy miejskiej.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.
Cena nieruchomości - 21.400,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta 00/100)
Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionych prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeśli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu ti. do dnia 6 grudnia 2018r.
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelca Kraj., nr tel. 76 36 332 (pokój nr 32, II piętro ).
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim, w gazecie lokalnej ?Ziemia Strzelecka", na stronie internetowej Urzędu www.strzelce.pl (BIP) oraz w serwisie prasowym na stronie internetowej www.przetargi komunikaty.pl
 
Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz FEDER
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl