Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 87/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.11.2018
Cena: 8.400,00 zł.

WYKAZ NR 87/2018 
Burmistrz Miasta Gubina
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.                                                                                                                                                                               

Lp.

Księga Wieczysta

Oznacze-nie nierucho-mości wg ewidencji

Powierz-chnia działki (ha)

Opis nierucho-mości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-rowania

Nr zarzą-dzenia

Cena nierucho-mości

/netto/

Forma zbycia i termin zagospoda-rowania nieruchomości

 

1

 

 

ZG2K/00004825/6

 

dz. nr 140/23

ul. Ks. Józefa Poniatowskiego

obr. 6

 

0,0179 ha

 

nierucho-mość gruntowa

poprawienie warunków zagospoda-rowania nieruchomości przyległej: nr 139/25, 139/26 i 139/27

306.2018

21.09.2018 r.

 

8.400,00 zł.

 

bezprzetargowo

 
Wykaz zostaje wywieszony  w terminie od dnia 11.10.2018 roku do dnia 01.11.2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie wykazu na stronie internetowej: www.przetargi-komunikaty.pl
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) upływa z dniem 22.11.2018r. 
Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.    

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl