Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

WYKAZ NR 79/2018 (wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej.)


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ NR 79/2018


Burmistrz Miasta Gubina
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej.

1.
Księga Wieczysta - ZG2K/00014159/9
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji - dz. nr 309/9 udział 1/3 części w dz. nr 309/7

ul. Jedności Robotniczej obr. 5  
Powierzchnia działki (ha) - dz. nr 309/9 - 0,1138 ha, udział 1/3 części w dz. nr 309/7 - 0,0470 ha
Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - pod budownictwo mieszkaniowe
Nr zarządzenia -  290.2018; 14.09.2018 r.
Cena nieruchomości /netto/ - 45.400,00 zł oraz wartość udziału 1/3 części dz. 309/7 - 5.100,00 zł
Forma zbycia  i termin zagospodarowania nieruchomości - przetarg nieograniczony sprzedaż

 

2.
Księga Wieczysta - ZG2K/00014159/9
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji - dz. nr 309/8 udział 1/3 części w dz. nr 309/7 ul. Jedności Robotniczej obr. 5       
Powierzchnia działki (ha) - dz. nr 309/8 - 0,0908 ha, udział 1/3 części w dz. nr 309/7 - 0,0470 ha
Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - pod budownictwo mieszkaniowe
Nr zarządzenia -  291.2018; 14.09.2018 r.
Cena nieruchomości /netto/ - 29.400,00 zł oraz wartość udziału 1/3 części dz. 309/7 ? 5.100,00 zł
Forma zbycia  i termin zagospodarowania nieruchomości - przetarg nieograniczony sprzedaż

Wykaz zostaje wywieszony  w terminie od dnia 24.09.2018 roku do dnia 15.10.2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie wykazu na stronie internetowej: www.przetargi-komunikaty.pl..
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) upływa
z dniem 05.11.2018r.
Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg. 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl