Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

WYKAZ NR 78/2018 (wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.)


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ NR 78/2018

Gubin, dnia 24.09.2018r.

 

Burmistrz Miasta Gubina

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

L.p.

Księga Wieczysta

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji

 

Powierzchnia działki

w m?

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Numer zarządzenia

Cena nieruchomości

/netto/

Forma zbycia

1.

 

ZG2K/00014159/9

Dz. nr 309/6

ul. Jedności Robotniczej

obr. 5, udział 1/3 części w dz. 309/7

Dz. nr 309/6 -0,0152 ha , udział 1/3 części w dz. 309/7 - 0,0470ha

 

 

nieruchomość gruntowa

 

Pod budownictwo mieszkaniowe

299.2018

17.09.2018r.

4.900,00zł oraz wartość udziału 1/3 części dz. 309/7 ? 5.100,00zł

 

Tryb bezprzetargowy

Zamiana na dz. 309/5 o pow. 0,0019ha obręb 5,

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie wykazu na stronie internetowej: www.przetargi-komunikaty.pl.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) upływa z dnia 05.11.2018r.

Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie ona zbyta na podstawie umowy zamiany.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl