Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Trzeci ustny przetarg nieograniczony (licytacja) sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/5


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: Dęblin-ul. Balonna
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Dęblin
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 12.11.2018
Cena: 700 000,00 zł netto

Burmistrz Miasta Dęblin
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony (licytację)
sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej.
 
Cena wywoławcza działki nr 4067/5 o pow. 3,2207 ha, położonej w Dęblinie przy ulicy Balonnej, obręb 0001 Dęblin, wynosi  700 000,00 zł netto  (siedemset tysięcy zł ). 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT - 23%.
 
Działka  nr 4067/5 stanowi własność gminy Miasto Dęblin, wpisaną do Księgi wieczystej LU1Y/00010095/6  Sądu Rejonowego w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Teren, w którym położona jest działka nr 4067/5 do sprzedaży, przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, składowe i magazyny oraz usługi, zgodnie z uchwałą nr XLVI/254/2017 Rady Miasta  Dęblin z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblina (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 3399).
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 r. w Urzędzie Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12, sala nr 1 
o godz. 10.00.
Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych ), w terminie do dnia 12 listopada 2018 r.,  które należy wnieść na konto Urzędu Miasta Dęblin  nr 59 1240 5497 1111 0010 4906 8228  PEKO S.A. O/Lublin. 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Miasta Dęblin -  www.deblin.pl, 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12,  08-530 Dęblin.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Dęblin, pokój Nr 116, tel. (81) 8830084

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl