Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe-ZMIANA


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.12.2018

BURMISTRZ MIASTA GUBINA
dokonuje zmiany treści ogłoszenia zamieszczonego w dniu 09 sierpnia 2018 roku dotyczącego
I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, położonej w Gubinie przy ulicy Traugutta, oznaczonej jako działka nr 46/22 o powierzchni 2,4586 ha, obręb 2.
 
W treści ogłoszenia o przetargu dokonuje się następujących zmian:
 
Zmienia się datę przetargu, zamiast:
"Przetarg odbędzie się dnia 18 października 2018 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24."
ustala się:
"Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2018 roku o godz. 13.00 w sali narad urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24."
 
Zmienia się termin wpłacenia wadium, zamiast:
" Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 października 2018 r. na konto PKO BP S. A. o/Zielona Góra nr 
131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy)."
ustala się:
" Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 grudnia 2018 r. na konto PKO BP S. A. o/Zielona Góra nr 
131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy)."
 
Pozostałe warunki przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 09 sierpnia 2018 r. pozostają bez zmian.
Niniejsza zmiana ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl