Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Głogowie przy ul. Transportowej 6


Kategoria: Biznes » Komunikaty firm
Rodzaj ogłoszenia: biznes
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: Głogów
Ogłaszający: Komunikacja Miejska spółka z o.o. ul. Transportowa 3, 67-200 Głogów

Ogłoszenie o przetargu

Komunikacja Miejska spółka z o.o.

ul. Transportowa 3, 67-200 Głogów

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Głogowie

przy ul. Transportowej 6


Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest w Głogowie przy ul. Transportowej 6 w obrębie

9 Żarków, powiat głogowski w granicach działek:
1) nr geodezyjny 429/22 o powierzchni 3,5777 ha zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni  587,4 m2, budynkiem administracyjno-gospodarczym o powierzchni 600,00 m2, budynkiem garaży o powierzchni 2411,00 m2, halą obsługowo-naprawczą o pow. użytk. 2268,0 m2, kotłownią o powierzchni 565,4 m2, stacją paliw o pow. użytk.  68,0 m2, portiernią o powierzchni 9,00 m2, portiernią kontrolną

o powierzchni 6,00 m2;
2) nr geodezyjny 429/4 o powierzchni 0,0152 ha zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej

o powierzchni 43,85 m2

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr LE1G/00026924/2 prowadzonej

przez Sąd Rejonowy w Głogowie.

Przeznaczenie nieruchomości: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla "Złota Podkowa" w Głogowie, uchwalonego przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr V/38/2007 z dnia 27 marca 2007 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 117, poz. 1546 z dnia 17 maja 2007 r., nieruchomość wchodzi w obszar układu urbanistycznego oznaczonego  symbolem:
- 33.1.U/AG - przeznaczenie podstawowe: usługi: finansowe, gastronomia, obsługa firm, rzemiosło, serwis samochodowy; usługi: obsługa komunikacyjna, stacja paliw; aktywność gospodarcza; uzupełniające: parkingi, garaże, zieleń izolacyjna; ulice wewnętrzne; dopuszcza się składy, magazyny i place manewrowe;
- 33.2.E - infrastruktura techniczna - elektroenergetyka.

Cena wywoławcza: 2 508 300,00 zł
Wadium: 200 000,00 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej:  www.km.glogow.pl

Oferty pisemne należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie spółki

ul. Transportowa 3, 67-200 Głogów do dnia  18 września 2018 r. do godz. 11:00.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Komunikacji Miejskiej sp. z  o.o. w Głogowie przy ul. Transportowej 3 lub pod numerem telefonu:

76 7451 208 - Jacek Zahorski; 76 7451 211 - Julita Borecka;

76 7451 214 - Zdzisław Kociucki.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl