Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mirosławice


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Sobótka »
Miejscowość: Mirosławice
Ogłaszający: BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 21.09.2012
Cena: 850.000,00 PLN

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza

pierwszy ustny publiczny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

stanowiącej własność gminy Sobótka,

położonej w miejscowości Mirosławice

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły, jednopiętrowym, z poddaszem użytkowym i jednym pomieszczeniem w piwnicy o  łącznej powierzchni  użytkowej 443,30 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni  45,10 m2, AM- 2, dz. nr 28/10, o pow. 0,1153 ha, KW nr WR1K/00245112/7 w obrębie Mirosławice, działka położona jest przy drodze krajowej nr 35. Dojście do działki bezpośrednio z drogi utwardzonej asfaltem z chodnikiem i oświetleniem, przeznaczenie : usługa oświaty/UO/ lub inne usługi określone w § 3 ust. 1 pkt 12 w uchwale Nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka z wyłączeniem obszaru miasta

 

Cena wywoławcza: 850.000,-zł.         Wadium:170.000,- zł.

 

UWAGI:

  • Wysokość postąpień - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej brutto

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2012 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z napisem "Szkoła Mirosławice" należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 56957410152003020016050001. W terminie do dnia  21 września 2012 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. 

 

Dodatkowe informacje

  1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
  2. Wadium  zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
  4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  5. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,     pokój nr 7 i 6, I piętro, tel. 71 3162043 do 045 lub 713351232, strona internetowa: www.bip.sobotka.pl

Położenie działek można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.                  

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl