Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ nr 61/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 21.08.2018

WYKAZ nr 61/2018
Gubin, dn.10.07.2018r.  
Burmistrz Miasta Gubina
 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 

 

Miejsco-wość

Ulica

Nu-mer lo-ka-lu

 

Nr działki

Po-wierz-chnia działki

(m2)

Nr

zarząd-zenia

Nr KW

Pow.

użytko-wa loka-lu i pow. pomiesz-czeń przyna-leżnych (m2)

Udział w częściach wspólnych nieru-chomości

 

Cena lokalu mieszkal-nego (zł)

 

War-tość udziału w gruncie (netto zł)

 

Przezna-czenie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

GUBIN

 

Batalionów Chłopskich 6

 

9

 

493

 

438

 

221.2018

z dnia

06.07.2018r.

 

ZG2K/00004333/0

50,40

 

- współwłas-ność w udziale

 

50/424

 

53.600,00

 

wartość udziału 3.100,00 zł

 

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

żana 19

 

2

 

425

 

389

 

222.2018

z dnia

06.07.2018

 

ZG2K/00004494/6

79,90

16,10

 

współużytko-wanie wieczyste w udziale

 

316/1000

 

96.700,00

Wartość udziału 7.300,00 zł

I opłata 15%, opłata roczna 1%, tj. 73,00 zł płatna do 31 marca każdego roku, aktua-lizowana nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Piastowska 39

 

5

 

185/1

 

380

 

223.2018

z dnia

06.07.2018

 

ZG2K/00006204/1

57,50

13,50

 

współużytko-wanie wieczyste w udziale

 

118/1000

 

72.300,00

Wartość udziału 2.700,00 zł

I opłata 15%, opłata roczna 1%, tj. 27,00 zł płatna do 31 marca każdego roku, aktua-lizowana nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Wyspiańskiego 13

 

4

 

168/1

 

387

 

262.2011

z dnia

29.11.2011

 

ZG2K/00001973/7

44,20

11,00

 

współużytko-wanie wieczyste w udziale

 

65/1000

 

53.500,00

Wartość udziału 1.700,00 zł

I opłata 15%, opłata roczna 1%, tj. 17,00 zł płatna do 31 marca każdego roku, aktua-lizowana nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienione nieruchomości według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl. 
Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 21.08.2018r. Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną podpisane umowy notarialne.  
Cena lokali  mieszkalnych nie obejmuje bonifikat przysługujących nabywcy przy wykupie oraz należnego  na dzień wykupu mieszkania podatku VAT.
Nieruchomości lokalowe są obciążone tytułem prawnym do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl