Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ nr 54/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin-ul. Kosynierów
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Cena: 16.700,00

WYKAZ nr  54/2018
Gubin, dn.28.06.2018r.  
 
Burmistrz Miasta Gubina
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej.
 

Lp.

Księga Wieczysta

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji

 

Powierzchnia działki

w m2.

Wartość udziału w gruncie

(netto zł)

Opis

nieruchomości

Nr

zarządzenia

Przeznacze-nie nieruchomo-ści i sposób jej zagospoda-rowania

Cena lokalu netto

(zł)

z przynale-żnościami

Forma zbycia i przeznacze-nie

1

ZG2K/00004445/8

 

 

Dz. nr 111

ul. Kosynierów 51

obręb 3

 

- 390

 

- współużytko-wanie wieczyste w udziale 164/1000

 

Wartość udziału 3.700,00 zł.

I opłata 15%, opłaty roczne 1%, tj. 37,00 zł płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowa-ne nie częściej niż raz na 3 lata.

 

Lokal

mieszkalny nr 2

o pow. 28,90 m2

 

 

188.2018

z dnia

08.06.2018r.

Zabudowa-na mieszkanio-wa

16.700,00

 

Tryb przetargo-wy

 

 
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl. 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) upływa z dniem 09.08.2018 r . 
Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.    

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl