Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ nr 50/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 31.07.2018

WYKAZ nr 50/2018
Gubin, dn.19.06.2018r.  
Burmistrz Miasta Gubina
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 

 

Miejsco-wość

Ulica

Nu-mer loka-lu

 

Nr działki

Po-wierz-chnia działki

(m2)

Nr

zarządze-nia

Nr KW

Pow. użytko-wa lokalu i pow. pomiesz-czeń przyna-leżnych (m2)

Udział w częściach wspól-nych nierucho-mości

 

Cena lokalu mieszkalne-go (zł)

 

Wartość udziału w gruncie (netto zł)

 

Przezna-czenie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

GUBIN

 

Bolesła-wa Chrobre-go 16

 

11

 

35/1

 

253

 

191.2018

z dnia

08.06.2018r.

 

ZG2K/00004718/3

49,00

 

 

współuży-tkowanie wieczyste w udziale

 

49/786

 

80.240,00

Wartość udziału 860,00 zł

I opłata 15%, opłata roczna 1%, tj. 8,60 zł płatna do 31 marca każdego roku, aktualizo-wana nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Zabudowa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Grunwal-dzka 6

 

4

 

329/1

 

366

 

189.2018

z dnia

08.06.2018

 

ZG2K/00004303/1

63,70

10,60

 

współuży-tkowanie wieczyste w udziale

 

194/1000

 

65.900,00

Wartość udziału 3.900,00 zł

I opłata 15%, opłata roczna 1%, tj. 39,00 zł płatna do 31 marca każdego roku, aktualizo-wana nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Zabudowa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Kosynie-rów 32

 

2

 

58

 

273

 

190.2018

z dnia

08.06.2018

 

ZG2K/00009955/1

32,50

17,60

 

współuży-tkowanie wieczyste w udziale

 

239/1000

 

33.800,00

Wartość udziału 3.600,00 zł

I opłata 15%, opłata roczna 1%, tj. 36,00 zł płatna do 31 marca każdego roku, aktualizo-wana nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Zabudowa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Roosevel-ta 1

 

31

 

16/1

 

630

 

196.2018

z dnia

13.06.2018

 

ZG2K/00008715/0

21,40

 

 

współuży-tkowanie wieczyste w udziale

 

21/2380

 

9.000,00

Wartość udziału 400,00 zł

I opłata 15%, opłata roczna 1%, tj. 4,00 zł płatna do 31 marca każdego roku, aktualizo-wana nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Lokal użytkowy

 
 
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienione nieruchomości według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl. 
Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 31.07.2018r. Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną podpisane umowy notarialne.  
Cena lokali  mieszkalnych nie obejmuje bonifikat przysługujących nabywcy przy wykupie oraz należnego  na dzień wykupu mieszkania podatku VAT.
Nieruchomości lokalowe są obciążone tytułem prawnym do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl