Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE GPM-16/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE GPM-16/2018
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia  11 czerwca  2018r.

Stosownie do art.35ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.

z 2018r., poz.121 ze zm.)

- B U R M I S T R Z 

Strzelec Krajeńskich

 

podaje


do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  14 czerwca 2018r. 05 lipca 2018r.
ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia na podstawie uchwały nr XLV/358/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony - niżej wymienionych gruntów gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców:

1/ część działki nr 288/14  o pow. 18mkw., położonej  w Piastowie z przeznaczeniem do wydzierżawienia pod garażem na rzecz dotychczasowego najemcy.
Działka wpisana jest w księdze wieczystej - GW1K/00018018/6
Grunty zostaną wydzierżawione  do 31 grudnia 2018r.
Wysokość czynszu  - 0,60zł/mkw., (słownie złotych: 60/100) w stosunku miesięcznym plus podatek VAT wg obowiązującej stawki

Wysokość czynszów  ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu dzierżawnego ustalonych przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32, II piętro) nr tel. 76 36 332.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl