Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech nieruchomości gruntowe.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ nr 48/2018

Gubin, dnia 07.06.2018 r.

 

 

Burmistrz Miasta Gubina

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do wynajęcia na okres do lat trzech niżej wymienione nieruchomości gruntowe, według przedstawionego wykazu:

 

 

L.p.

Oznacze-nie nieru-chomo-ści wg ewiden-cji grunt-ów

Adres nieru-chomości

Powierz-chnia dział-ki (m2)

Ozna-cze-nie na pla-nie targo-wis-ka

Przez-nacze-nie

Okres najmu

Czynsz miesię-czny za m2 naj-mu netto (zł)

1.

obr. 5

część dz. nr 109

ul. Obrońców

Pokoju

Targowisko Spożywcze

13,50

45

działal-ność gospodar-cza

3 lata

28,20

17,60

93

17,60

94

2.

obr. 5

część dz. nr 317/7

ul. Śląska

Targowisko Przemysłowe

12,00

19

działal-ność gospodar-cza

3 lata

22,56

 

 

Czynsz miesięczny płatny do 25-go każdego miesiąca.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. w terminie od dnia 07.06. 2018 roku do dnia 28.06. 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gubinie ul. Piastowska 2, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl