Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 44/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin-ul. Legnicka
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

  Gubin, dnia 05.06.2018r.
Burmistrz Miasta Gubina

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej.

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nierucho-mości wg ewidencji

Powierzchnia działki (ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nr zarządzenia

Cena nierucho-mości

/netto/

Forma zbycia
i termin zagospoda-rowania nieruchomo
ści

 

1

 

ZG2K/000012184/9

dz. nr 243

ul. Legnicka

obręb 10

 

0,1564 ha

 

nieruchomość gruntowa

pod budownictwo produkcyjno-usługowe

162.2018

24.05.2018 r.

38.500,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

 
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie
internetowej: www.bip.gubin.pl natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie wykazu na stronie internetowej:
www.przetargi-komunikaty.pl.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) upływa z dniem 17.07.2018.
Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie zbyta w trybie przetargu.  

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl