Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ nr 30/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin- ul. Morska1
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 31.05.2018
Cena: 70.800,00

WYKAZ nr  30/2018
Burmistrz Miasta Gubina

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej.
 

Lp.

Księga Wieczysta

 

Oznaczenie nierucho-mości wg ewidencji

 

Powierzchnia działki

w m2.

Wartość udziału w gruncie

(netto zł)

Opis

nieru-chomości

Nr

zarządzenia

Przezna-czenie nieru-chomości i sposób jej zagospo-darowania

Cena lokalu netto

(zł)

z przynależnościa-mi

Forma zbycia i przezna-czenie

1

ZG2K/00004737/2

 

 

Dz. nr 11/9

ul. Morska 1

obręb 2

 

- 832

 

- współwłasność w udziale 76/299

 

wartość udziału 10.700,00 zł

 

 

Lokal

mieszkalny nr 1

o pow. 76,20 m2

 

 

115.2018

z dnia

09.04.2018r.

Zabudo-wana mieszka-niowa

70.800,00

 

Tryb przetar-gowy

 

 
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana 
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl. 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) upływa z dniem 31.05.2018 r . 
Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.    

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl