Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Posiedzenie w przedmiocie wydania wyroku w trybie art. 335 § 2 k.p.k. w sprawie sygn II K 59/18


Kategoria: Sądowe, komornicze » Informacje o terminach rozpraw
Rodzaj ogłoszenia: sądowe
Region: Śląskie » Powiat Częstochowa » Gmina Miasto na prawach powiatu - Częstochowa »
Miejscowość: Częstochowa
Ogłaszający: Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.05.2018

Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny działając na zasadzie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych o tym, ze w dniu 10 maja 2018 r. o godzinie 12.00, w sali 52 odbędzie się posiedzenie w przedmiocie wydania wyroku w trybie art. 335 § 2 k.p.k. w sprawie sygn II K 59/18 (PR 3 Ds.45.2016 prok. Rej. w Tychach) Sądu Okręgowego w Częstochowie przeciwko oskarżonym: Krzysztofowi Biskupowi, Romanowi Tomasikowi, Krzysztofowi Trójcy, Piotrowi Kowalskiemu, Jaroslawowi Engelmanowi, Barbarze Stachowiak oskarżonym o przestępstwo z art. art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk, art. 279§1 kk w zw. z art. 64§1 kk, art. 279§1 kk w zw.  z art. 279§1 kk, art. 289§1 kk przy zast. art. 11§2 kk w zw. z art. 64§1 kk i inne.
POUCZENIE:
Art. 53 kpk. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.
Art. 54§1 kpk. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego
Art. 54§2 kpk. Odstąpienie od oskarżenia nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego
Art. 387§1 kpk. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego, jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru sąd może, na jego wniosek wyznaczyć mu obrońcę z urzędu
art. 387§2 kpk. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości, uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwiają się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku.
Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl