Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 24/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 02.05.2018

WYKAZ NR   24/2018 
Burmistrz Miasta Gubina
 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej i bezprzetargowej.

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nierucho-mości wg ewidencji

Powierz-chnia działki (ha)

Opis nierucho-mości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-rowania

Nr zarządzenia

Cena nierucho-mości

/netto/

Forma zbycia i termin zagospoda-rowania nierucho-mości

 

1

 

ZG2K/00013636/0

dz. nr 75/1

ul. Basztowa

obr. 5

 

0,0222 ha

 

nierucho-mość gruntowa

pod budownictwo usługowo - mieszkaniowe

48.2018

8.02.2018 r.

91.400,00 zł.

 

tryb przetargo-wy,

sprzedaż

2

 

 

---

dz. nr 421

ul. Śląska

obr. 5

 

0,0529 ha

 

nierucho-mość gruntowa

 

poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działek nr 398/1 lub 398/2 lub 399 lub 405 lub 406/2

88.2018

13.03.2018 r.

17.500,00 zł.

 

przetarg ograniczo-ny

 

3

 

 

ZG2K/00008580/4

dz. nr 159/60

ul. Generała Pułaskiego

obr. 6

 

0,0047 ha

 

nierucho-mość gruntowa

 

poprawa zagospodarowania nieruchomości składającej się z działki nr 159/15

ZG2K/00001801/1

86.2018

13.03.2018 r.

2.900,00 zł.

 

tryb bezprzetar-gowy,

sprzedaż

4

 

 

ZG2K/00007371/9

dz. nr 106/39

ul. Kresowa

obr. 4

 

0,0239 ha

 

nierucho-mość gruntowa

 

poprawa zagospodarowania nieruchomości składającej się z działki nr 106/38

ZG2K/00001377/9

87.2018

13.03.2018 r.

13.300,00 zł.

 

tryb bezprzetar-gowy,

sprzedaż

 
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie wykazu na stronie internetowej: www.przetargi-komunikaty.pl.. 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) upływa z dniem 02.05.2018 r. 
Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.    

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl