Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 12 /2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA GUBINA

WYKAZ NR 12 /2018

 

Burmistrz Miasta Gubina

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej i bezprzetargowej.

 

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji

Powierzchnia działki (ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nr zarządzenia

Cena nieruchomości

/netto/

Forma zbycia i termin zagospodarowania nieruchomości

 

1

 

 

ZG2K/00011335/6

 

dz. nr 10/5

ul. Generała Sikorskiego

obr. 2

 

2,7209 ha

 

nieruchomość gruntowa

cele statutowe Stowarzyszenia ? rewitalizacja strzelnicy sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą

46.2018

8.02.2018 r.

508.000,00 zł.*

 

tryb bezprzetargowy,

sprzedaż

2

 

 

ZG2K/00013754/3

dz. nr 244/2

ul. Legnicka

obr. 10

 

0,8143 ha

 

nieruchomość gruntowa

 

pod budownictwo produkcyjno - usługowe

45.2018

8.02.2018 r.

227.300,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

3

 

 

ZG2K/00011092/0

dz. nr 124/4, 124/5

ul. Śląska

obr. 9

 

5,7076 ha

 

nieruchomość gruntowa

 

pod budownictwo produkcyjno - usługowe

55.2018

12.02.2018 r.

1.912.700,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

4

 

 

ZG2K/00011598/7

dz. nr 78/2, 78/3, 78/4 i 79

ul. Legnicka

obr. 9

 

4,2921 ha

 

nieruchomość gruntowa

 

pod budownictwo produkcyjno - usługowe

54.2018

12.02.2018 r.

991.800,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

5

 

 

ZG2K/00011598/7

dz. nr 80

ul. Legnicka

obr. 9

 

2,2552 ha

 

nieruchomość gruntowa

 

pod budownictwo produkcyjno - usługowe

53.2018

12.02.2018 r.

513.500,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

6

 

 

ZG2K/00012344/9

dz. nr 156/22

ul. Kujawska

obr. 6

 

0,0048 ha

 

nieruchomość gruntowa

 

pod budownictwo usługowe

5.2018

9.01.2018 r.

50.000,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

7

 

 

ZG2K/00012344/9

dz. nr 156/23

ul. Kujawska

obr. 6

 

0,0048 ha

 

nieruchomość gruntowa

 

pod budownictwo usługowe

4.2018

9.01.2018 r.

50.000,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

8

 

 

ZG2K/00012826/2

dz. nr 46/22

ul. Traugutta

obr. 2

 

2,4586 ha

 

nieruchomość gruntowa

 

pod budownictwo mieszkaniowe

56.2018

13.02.2018 r.

910.100,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

9

 

 

ZG2K/00012184/9

dz. nr 98/2

ul. Łąkowa

obr. 10

 

0,9137 ha

 

nieruchomość gruntowa

 

pod budownictwo usługowe

238.2016

24.10.2016 r.

356.200,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

10

 

 

ZG2K/00011611/5

dz. nr 198/6

ul. Przemysłowa

obr. 7

 

0,1522 ha

 

nieruchomość gruntowa

 

pod budownictwo mieszkaniowe

57.2018

13.02.2018 r.

57.600,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

11

 

 

ZG2K/00011750/1

dz. nr 437/8, 437/9 i 438

ul. Kaliska

obr. 7

 

0,1598 ha

 

nieruchomość gruntowa

 

pod budownictwo mieszkaniowe

16.2018

11.01.2018 r.

72.400,00 zł.

 

tryb przetargowy,

sprzedaż

12

 

ZG2K/00012170/8

dz. nr 130/28

ul. Kaliska

obr. 6

 

0,0257 ha

 

nieruchomość gruntowa

 

poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych nr: 130/8 lub 130/12 lub 130/29

18.2018

11.01.2018 r.

9.600,00 zł.

 

przetarg ograniczony

13

 

ZG2K/00013398/9

dz. nr 190/5

ul. Oświęcimska

obr. 3

 

0,0308 ha

 

nieruchomość gruntowa

 

poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych nr: 189 lub 190/4

26.2018

19.01.2018 r.

15.700,00 zł.

 

przetarg ograniczony

14

 

ZG2K/00012411/0

dz. nr 131/54

ul. Bolesława Krzywoustego

obr. 3

 

0,0148 ha

 

nieruchomość gruntowa

 

poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych nr: 131/30 lub 131/27 lub 131/53 lub 131/55 lub 128/8 lub 128/2 lub 128/3 lub 128/4 lub 128/5 lub 128/6 lub 128/7

17.2018

11.01.2018 r.

6.100,00 zł.

 

przetarg ograniczony

15

 

 

ZG2K/00011750/1

 

dz. nr 326/40

ul. Poleska

obr. 7

 

0,0085 ha

 

nieruchomość gruntowa

poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości składającej się z działki nr 326/33

ZG2K/00013194/9

9.2018

9.01.2018 r.

4.500,00

 

tryb bezprzetargowy,

sprzedaż

 

 

* Od ceny sprzedaży udzielona zostanie nabywcy bonifikata w wysokości 99%, zgodnie z uchwałą nr XXXIX.245.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ulicy Generała Sikorskiego wraz z wyrażeniem zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie wykazu na stronie internetowej: www.przetargi-komunikaty.pl..

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) upływa z dniem 28.03.2018 r. .

Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl