Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

Wyciąg z zaproszenia do podjęcia negocjacji w sprawie zbycia nieruchomości


Kategoria: Nieruchomości » Mieszkania
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Miasto na prawach powiatu Wrocław »
Miejscowość: Wrocław
Ogłaszający: Zarząd Wrocławskich Mieszkań Sp. z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Reja 53-55
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 23.02.2018

Wyciąg z zaproszenia do podjęcia negocjacji w sprawie zbycia nieruchomości 
 
Zarząd Wrocławskich Mieszkań Sp. z.o.o z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Mikołaja Reja 53-55, KRS 0000291108 zaprasza do podjęcia negocjacji w sprawie zbycia nieruchomości Spółki położonych we Wrocławiu przy:
 
1) ul. Mikołaja Reja 53-55 - dz. nr 21/1 i 29/5 o łącznej pow. 1326 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00147850/5, zabudowaną budynkiem biurowym 1- i 2-kondygnacyjnym, dwubryłowym, częściowo podpiwniczonym, o pow. całkowitej 941,90m2, kubaturze 4480m3, 
 
2) ul. Marii Curie-Skłodowskiej 63a - dz. nr 48/4 o pow. 813 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00169356/2, zabudowaną budynkiem biurowym trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o pow. całkowitej 657,00m2, kubaturze 3203m3 ,wybudowanym około 1925r. oraz budynkiem garażowym o pow. całkowitej 132,00m2, 
3) ul. Galla Anonima 4, lokal użytkowy nr U1 - o pow. użytkowej 150,13 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00337916/5. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 988/10000, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Budynek położony jest na dz. nr 12/19 o pow. 382 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00201947/9,
4) ul. Wrocławczyka 40 - lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 29,70 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00337912/7. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 201/10000, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Budynek położony jest na dz. nr 21/1 o pow. 343 m2 nr księgi wieczystej WR1K/00118586/1,
5) ul. Wrocławczyka 40 - lokal użytkowy nr U1B o pow. użytkowej 43,20 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00337913/4. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 296/10000, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Budynek położony jest na dz. nr 21/1 o pow. 343 m2, nr księgi wieczystejWR1K/00118586/1,
6) ul. Wrocławczyka 42 - lokal użytkowy nr 1U o pow. użytkowej 87,40 m2, nr księgi
wieczystej WR1K/00337914/1. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 475/10000, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Budynek położony jest na dz. nr 22 o pow. 529 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00086593/9.
 
Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. 
 
Negocjacje przeprowadzone zostaną na warunkach określonych w Regulaminie negocjacji dostępnym w siedzibie Spółki przy ul. Mikołaja Reja 53-55 we Wrocławiu oraz na stronie internetowejhttps://www.wm.wroc.pl/nieruchomosci-na-sprzedaz-i-wynajem/nieruchomosci-spolki/. 
Negocjacje w zakresie nieruchomości wskazanej w pkt 1 obejmować będą również dz. nr 21/2 o pow. 87 m2, nr księgi wieczystej WR1K/00168289/4, będącą przedmiotem aportu, wnoszonego przez Gminę Wrocław na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
 
Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności:
1) cena nabycia poszczególnych nieruchomości;
2) termin i warunki zapłaty ceny nabycia poszczególnych nieruchomości;
3) termin i warunki wydania poszczególnych nieruchomości;
4) przedmiot zbycia nieruchomości.
 
Podmiot zainteresowany nabyciem nieruchomości zobowiązany jest w terminie do dnia 
23 lutego 2018 r. do godz.15°° złożyć w siedzibie Spółki pisemną odpowiedź na zaproszenie do podjęcia negocjacji i dołączyć do niej wymagane Regulaminem negocjacji dokumenty i oświadczenia. Odpowiedź powinna być sporządzona w języku polskim i złożona w siedzibie Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Wrocławskie Mieszkania - Nieruchomości - Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji" oraz wskazaniem danych umożliwiających identyfikację podmiotu. 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl