Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Kielcach


Kategoria: Gminne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: Pińczów
Ogłaszający: Starosta Pińczowski

OGŁOSZENIE
Starosta Pińczowski
mający siedzibę w Pińczowie przy ul. Zacisze 5
informuje,
że na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1257),  w związku
z art. 124 ust.8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz.U. z 2016 roku poz.2147 ze zm) został wyznaczony przez Wojewodę  Świętokrzyskiego do rozpoznania wniosku pełnomocnika Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 24.11.2017 r. o wydanie decyzji
o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Kielcach:
- przy ulicy Jagiellońskiej  oznaczonej jako działki nr 109/6  i nr 109/23 obr. 0015
- przy ulicy Częstochowskiej oznaczonej jako działka nr 112 obr. 0009
-przy ulicy Karczówkowskiej oznaczonej jako działka nr 622/7 obr. 0015
-  przy ulicy Poleskiej oznaczonej jako działka nr 317/7 obr.0012
- przy ulicy Spacerowej oznaczonej jako działka nr 691/7 obr. 0016
- przy ulicy Śląskiej  oznaczonej jako działka nr 263/15, nr 263/16 i nr 263/18
  ob.r 0017
- przy ulicy Podklasztornej oznaczonej jako działka nr 57/9 obr. 0015  
 
Poprzez udzielenie Gminie Kielce, reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Kielce,
w imieniu którego działa Miejski Zarząd Dróg w Kielcach , zezwolenia na budowę i przebudowę kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia  w/w ulic.
Nieruchomości powyższe nie mają uregulowanego stanu prawnego.
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości nie zgłoszą się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do tych nieruchomości, to zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz. 2147 z późn. zm.), 
wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości.  
 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl