Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie » Powiat nowomiejski » Gmina Gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie »
Miejscowość: Montowo
Ogłaszający: WÓJT GMINY GRODZICZNO
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 21.03.2018
Cena: 380.000,00 zł

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY GRODZICZNO

 

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
budynkiem po byłej szkole i budynkami gospodarczymi, położonej w obrębie Montowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 29/5 o pow. 0,5600 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1N/00024158/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, własność Gmina Grodziczno.

Przedmiotowa nieruchomość to teren zabudowany nieobjęty decyzją o warunkach zabudowy i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodziczno to obszar o dominującej funkcji mieszkalno-usługowej. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziczno nie będzie w najbliższym czasie opracowywany.
W/w działka nie leży w obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji-w rozumieniu ustawy o rewitalizacji.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu
19 lipca 2017 r. drugi odbył się w dniu 21 listopada 2017 r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 380.000,00 zł

Wadium 38.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. o godz. 10°? w sali Urzędu Gminy
w Grodzicznie. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić w terminie do dnia 14 marca 2018 r. przelewem na konto Gminy Grodziczno BS. Iława O/Grodziczno 40 8831 1038 2001 0000 0101 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Grodziczno.

Pełna treść ogłoszenie o przetargu dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Grodzicznie www.grodziczno.biuletyn.net i na stronie www.grodziczno.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grodzicznie i w każdym sołectwie na terenie gminy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Grodzicznie p. nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. od 7,15 do 15,15 tel.
56 4729723, e-mail: ug@grodziczno.pl

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl