Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Sygn. akt: X GUp 243/15-przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej


Kategoria: Sądowe, komornicze » Upadłości, układy
Rodzaj ogłoszenia: ogłoszenia syndyków
Region: Mazowieckie » Powiat wołomiński » Gmina Gmina miejska - Zielonka »
Miejscowość: Zielonka-ul. Marecka 36
Ogłaszający: Syndyk masy upadłości-Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 30.01.2018
Cena: 1 087 263 zł.

Syndyk masy upadłości

Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą

Paradise Beata Kobusw upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce (sygn. akt: X GUp 243/15),

ogłasza przetarg na sprzedaż

 

przedsiębiorstwa upadłej, w skład którego wchodzi w szczególności:

  1. prawo własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00013485/9, położonej w Zielonce przy ul. Mareckiej 38, składającej się z zabudowanej działki gruntowej nr 43, na której zlokalizowany jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 252,42 m2 oraz z niezabudowanych działek gruntowych nr 41, 42 oraz 46, obręb 4-90-04 o łącznej pow. 1 870 m2;

  2. prawo własności ruchomości stanowiących wyposażenie ww. nieruchomości;

  3. udziały członkowskie w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej o wartości nominalnej 12 900 zł.

za cenę nie niższą niż 1 087 263 .

 

Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr tel. 570 339 410.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości 108 000 zł na rachunek masy upadłości nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.

Regulamin Przetargu dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.netewentualnie może być udostępniony w innej formie po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem.

 

Oferty należy składać na adres Kancelaria Syndyka Andrzej Michalczyk, ul. Grupy AK Północ 2
lok. 153, 00-713 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2018r (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2018r. o godz. 10:00 w  Kancelarii Notarialnej
Krzysztof Nurkowski, Paweł Dąbrowa s.c. ul.
Postępu 18, 02-676 Warszawa.

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl