Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Sygn. akt: X GUp 243/15-przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonce przy ul. Mareckiej 36,


Kategoria: Sądowe, komornicze » Upadłości, układy
Rodzaj ogłoszenia: ogłoszenia syndyków
Region: Mazowieckie » Powiat wołomiński » Gmina Gmina miejska - Zielonka »
Miejscowość: Zielonka-ul. Marecka 36
Ogłaszający: Syndyk masy upadłości-Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 30.01.2018
Cena: 1087200 zł netto+vat

Syndyk masy upadłości

Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paradise Beata Kobus
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce (sygn. akt: X GUp 243/15),

ogłasza przetarg na sprzedaż

 

nieruchomości położonej w Zielonce przy ul. Mareckiej 36, (działka gruntowa nr 47 obręb 4-90-04 o pow. 637 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 503,6 m2) KW nr WA1W/00016757/8

za cenę nie niższą niż 1 087 200 zł netto powiększoną o 23% podatku VAT.

 

Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr tel. 570 339 410.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości 108 000 zł na rachunek masy upadłości nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.

Regulamin Przetargu dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.netewentualnie może być udostępniony w innej formie po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem.

 

Oferty należy składać na adres Kancelaria Syndyka Andrzej Michalczyk, ul. Grupy AK Północ 2 lok. 153, 00-713 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2018r (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2018r. o godz. 10:30 w  Kancelarii Notarialnej
Krzysztof Nurkowski, Paweł Dąbrowa s.c. ul.
Postępu 18, 02-676 Warszawa.

 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl