Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Sygn. akt: X GUp 243/15-przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Dworkowej


Kategoria: Sądowe, komornicze » Upadłości, układy
Rodzaj ogłoszenia: ogłoszenia syndyków
Region: Mazowieckie » Powiat wołomiński » Gmina Gmina miejska - Kobyłka »
Miejscowość: Kobyłka-ul. Dworkowa
Ogłaszający: Syndyk masy upadłości-Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 30.01.2018
Cena: 251 800 zł netto+vat

Syndyk masy upadłości

Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą

Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce (sygn. akt: X GUp 243/15),

ogłasza przetarg na sprzedaż

 

nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Dworkowej (działka gruntowa nr 63, obręb 09 o pow. 1 700 m2, zabudowanej kompleksem budynków usługowo - magazynowych o łącznej powierzchni użytkowej 965 m2), KW nr WA1W/00036229/4,

za cenę nie niższą niż 251 800 netto powiększoną o 23% podatku VAT.

 

Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr tel. 570 339 410.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości 25 000 zł na rachunek masy upadłości nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.

Regulamin Przetargu dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.netewentualnie może być udostępniony w innej formie po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem.

 

Oferty należy składać na adres Kancelaria Syndyka Andrzej Michalczyk, ul. Grupy AK Północ 2
lok. 153, 00-713 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2018r (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2018r. o godz. 9:30 w  Kancelarii Notarialnej
Krzysztof Nurkowski, Paweł Dąbrowa s.c. ul.
Postępu 18, 02-676 Warszawa.

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl