Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

Zezwolenie w sprawie I Ns 437/17


Kategoria: Sądowe, komornicze » Inne sądowe
Rodzaj ogłoszenia: sądowe
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: Puławy
Ogłaszający: Sąd Rejonowy w Puławach

Sąd Rejonowy w Puławach w sprawie I Ns 437/17
postanowieniem z dnia 9 października 2017 roku zezwolił:
a) Gminie Miasto Puławy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 32,44 zł (trzydzieści dwa złote 44/100) tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Starostę Puławskiego w decyzji z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie ZN.683.1.2016.SG należnego spadkobiercom lub następcom prawnym Stefanii Prokop w związku z nabyciem przez Gminę Miasto Puławy udziału wynoszącego 4010/4905360 części
w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka numer 1229/32 o powierzchni 0,0078 ha, położonej w Puławach, obręb Miasto Puławy przysługującego zmarłej Stefanii Prokop, z tym, że złożona do depozytu sądowego kwota może być wypłacona wskazanym wyżej osobom na ich wniosek, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego przysługujące im prawo do powyższej nieruchomości oraz wezwać w/w do odpisu depozytu;
b) Gminie Miasto Puławy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 55,34 zł (pięćdziesiąt pięć złotych 34/100) tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Starostę Puławskiego w decyzji z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie ZN.683.1.2016.SG należnego spadkobiercom lub następcom prawnym Mariusza Ufnala w związku z nabyciem przez Gminę Miasto Puławy udziału wynoszącego 6840/4905360 części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka numer 1229/32 o powierzchni 0,0078 ha, położonej w Puławach, obręb Miasto Puławy przysługującego zmarłemu Mariuszowi Ufnalowi, z tym, że złożona do depozytu sądowego kwota może być wypłacona wskazanym wyżej osobom na ich wniosek, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego przysługujące im prawo do powyższej nieruchomości oraz wezwać w/w do odpisu depozytu;
c) Gminie Miasto Puławy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 164,71 zł (sto sześćdziesiąt cztery złote 71/100) tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Starostę Puławskiego w decyzji z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie ZN.683.1.2016.SG należnego spadkobiercom lub następcom prawnym Bolesława Golucha w związku z nabyciem przez Gminę Miasto Puławy udziału wynoszącego 5090/613170 części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka numer 1229/32 o powierzchni 0,0078 ha, położonej w Puławach, 
obręb Miasto Puławy przysługującego zmarłemu Bolesławowi Goluchowi, z tym, że złożona do depozytu sądowego kwota może być wypłacona wskazanym wyżej osobom na ich wniosek, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego przysługujące im prawo do powyższej nieruchomości oraz wezwać w/w do odpisu depozytu;
d) Gminie Miasto Puławy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 188,98 zł (sto osiemdziesiąt osiem złotych 98/100) tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Starostę Puławskiego w decyzji z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie ZN.683.1.2016.SG należnego spadkobiercom lub następcom prawnym Ignacego Ogórka w związku z nabyciem przez Gminę Miasto Puławy udziału wynoszącego 5840/613170 części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka numer 1229/32 o powierzchni 0,0078 ha, położonej w Puławach, obręb Miasto Puławy przysługującego zmarłemu Ignacemu Ogórkowi, z tym, że złożona do depozytu sądowego kwota może być wypłacona wskazanym wyżej osobom na ich wniosek, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego przysługujące im prawo do powyższej nieruchomości oraz wezwać w/w do odpisu depozytu;
e) Gminie Miasto Puławy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 184,45 zł (sto osiemdziesiąt cztery złote 45/100) tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Starostę Puławskiego w decyzji z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie ZN.683.1.2016.SG należnego spadkobiercom lub następcom prawnym Janiny Wałęki w związku z nabyciem przez Gminę Miasto Puławy udziału wynoszącego 5700/613170 części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka numer 1229/32 o powierzchni 0,0078 ha, położonej w Puławach, obręb Miasto Puławy przysługującego zmarłej Janinie Wałęka, z tym, że złożona do depozytu sądowego kwota może być wypłacona wskazanym wyżej osobom na ich wniosek, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego przysługujące im prawo do powyższej nieruchomości oraz wezwać w/w do odpisu depozytu.

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl