Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: informacja
Region: Łódzkie »
Miejscowość: Sieradz
Ogłaszający: Starosta Sieradzki

Starosta Sieradzki

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

informuje

że zamierza, na podstawie art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), po rozpoznaniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługuje inne prawo rzeczowe do udziału w nieruchomościach po zmarłym współwłaścicielu, położonych w woj. łódzkim, powiecie sieradzkim, gminie Złoczew, obrębie Emilianów, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów numerami działek 118/1 i 124/1 - KW nr SR1S/00000295/8, do ich udostępnienia, w celu przeprowadzenia prac polegających na przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN, a zlokalizowanej na gruncie przedmiotowych nieruchomości

Ponieważ udział po zmarłym współwłaścicielu w/w nieruchomości ma nieuregulowany stan prawny, w z y w a   s i ę wszystkie osoby, które są w stanie wykazać prawa rzeczowe do przedmiotowego udziału w nieruchomościach, do zgłaszania się w terminie do dnia 20 stycznia 2018 roku, do Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Wojewódzki 3, 98 ? 200 Sieradz.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, stosownie do treści art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 
Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl