Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację) sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/5 położonej w Dęblinie przy ul. Balonnej.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: Dęblin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Dęblin
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 21.12.2017

Burmistrz Miasta Dęblin
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację)
sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/5 położonej w Dęblinie
przy ul. Balonnej.
 
Cena wywoławcza działki nr 4067/5 o pow. 3,2207 ha, położonej w Dęblinie przy ulicy Balonnej, obręb 0001 Dęblin, wynosi 1 200 000,00 zł netto  (jeden milion dwieście tysięcy zł ). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT ? 23%.
Działka  nr 4067/5 stanowi własność gminy Miasto Dęblin, wpisaną do Księgi wieczystej LU1Y/00010095/6  Sądu Rejonowego w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Teren, w którym położona jest działka nr 4067/5 do sprzedaży, przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, składowe i magazyny oraz usługi, zgodnie z uchwałą nr XLVI/254/2017 Rady Miasta  Dęblin z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblina (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 3399).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r.
w Urzędzie Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12, sala nr 1 o godz. 10.00.
Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych ), w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.,  które należy wnieść na konto Urzędu Miasta Dęblin 
nr 59 1240 5497 1111 0010 4906 8228  PEKO S.A. O/Lublin. 
 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Miasta Dęblin ?  www.deblin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin ul. Rynek nr 12,  08-530 Dęblin.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Dęblin, pokój Nr 116,
tel. (81) 8830084
 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl