Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa


Kategoria: Sądowe, komornicze » Komornicze - nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: licytacje
Region: Mazowieckie » Powiat wołomiński » Gmina Gmina miejska - Zielonka »
Miejscowość: Zielonka
Ogłaszający: Syndyk masy upadłości Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paradise Beata Kobus
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 19.10.2017

Syndyk masy upadłości Beaty Kobus prowadzącej działalność gospodarczą
pod nazwą Paradise Beata Kobus w upadłości likwidacyjnej z siedzibą
w Zielonce, (sygn. akt: X GUp 243/15) ogłasza przetarg na sprzedaż 
przedsiębiorstwa upadłej, w skład którego wchodzi w szczególności:
 
1. prawo własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział    
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00013485/9, położonej
w Zielonce przy ul. Mareckiej 38, składającej się z zabudowanej działki gruntowej nr 43, na której zlokalizowany jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 252,42 m2 oraz z niezabudowanych działek gruntowych nr 41, 42 oraz 46, obręb 4-90-04 o łącznej pow. 1 870 m2;
2. prawo własności ruchomości stanowiących wyposażenie ww. nieruchomości;
3. udziały członkowskie w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej o wartości nominalnej 12 900 zł.za cenę nie niższą niż 1 359 079 zł.
 
Z przedmiotem przetargu (oraz opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod nr
tel. 570 339 410.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w Regulaminie przetargu oraz wpłata w terminie do dnia poprzedzającego składanie ofert wadium w wysokości 135 000 zł na rachunek masy upadłości nr 73 1090 2587 0000 0001 3064 7199.
Regulamin Przetargu dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net ewentualnie może być udostępniony w innej formie po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem.
 
Oferty należy składać na adres Kancelaria Syndyka Andrzej Michalczyk,
ul. Grupy AK Północ 2 lok. 153, 00-713 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do
18 października 2017r. (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2017r.
w  siedzibie Kancelarii syndyka o godz. 11:00.
 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl