Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

informacja o operacie opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Biała - Miasto


Kategoria: Gminne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Opolskie » Powiat prudnicki » Gmina Gmina miejsko - wiejska Biała »
Miejscowość: Biała
Ogłaszający: Starosta Prudnicki

STAROSTA PRUDNICKI

INFORMUJE

 

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo-kartograficznego

 

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z 2016 r. , poz. 1629 z późn. zm.) informuję, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Prudniku Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Parkowa 10 pokój nr 7,w terminie od 09.10.2017r. do 27.10.2017 r., w godzinach od 9.00 do 14.00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej  Biała - Miasto.

Dokumentacja tego projektu została opracowana na podstawie art. 4 ust. 1a i art. 20 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016, poz. 1034).

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl