Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Jaworzu przy ul. Cisowej 67.


Kategoria: Nieruchomości » Inne
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Śląskie » Powiat bielski »
Miejscowość: Jaworze
Ogłaszający: Wójt Gminy Jaworze
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 13.09.2017

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Jaworzu przy ul. Cisowej 67.
 
Wójt Gminy Jaworze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 3128/17 o pow. 0,0138 ha objętej księgą wieczystą
nr BB1B/00056008/0 oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha objętej księgą wieczystą
nr BB1B/00055731/0, zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 
o pow. użytkowej 394,6 m2 o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej,
zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.
 
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości: 711 500,00 zł netto (słownie: siedemset jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100)
Termin i miejsce przetargu: ustala się na dzień 13 września 2017r. na godzinę 10:00 w siedzibie UG Jaworze 43-3384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, piętro II,
pok. 200.
 
Wadium wynosi 7 115,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto piętnaście złotych 00/100).
 
Pełne ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
oraz publikację na stronach internetowych Gminy Jaworze: 
www.jaworze.pl i www.bip.jaworze.pl
 
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze, I piętro, pok. 101 lub 111,
tel. 33 828 66 42 lub  33 828 66 40 w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do środy w godz. 7:00 do 15:00, czwartek w godz. 7:00 do 17:00 i w piątek w godzinach. 7:00 do 13:00.

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl