Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 15.


Kategoria: Gminne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Lubuskie » Powiat gorzowski » Gmina Gmina wiejska Santok »
Miejscowość: Santok
Ogłaszający: WÓJT GMINY SANTOK

WÓJT GMINY SANTOK
OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów,
dla działki o numerze ewidencji gruntów 15.
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Santok uchwałę Nr XXIX/213/17
z dnia 30 stycznia 2017 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działki 
o numerze ewidencji gruntów 15.

Z treścią przedmiotowego dokumentu oraz uzasadnieniem na podstawie art. 42 pkt 2
i podsumowaniem na podstawie art. 55 ust. 3 przytoczonej na wstępie ustawy,
można zapoznać się: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok,
w siedzibie Urzędu Gminy Santok.
   

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl