Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

wykaz GPM - 25 /2017


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE GPM - 25 /2017

Burmistrza Strzelec Krajeńskich

z  8 maja 2017r.

 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) - Burmistrz Strzelec Krajeńskich podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od 11 maja 2017r.  do 01 czerwca  2017r. )
o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie.

 

1.LOKAL MIESZKALNY NA RZECZ NAJEMCY

-lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 60,00 m2, położony w budynku nr 1
w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Ogrodowej wraz z udziałem w wysokości 1/6 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki numer 481/5 o powierzchni 174m2, na której posadowiony jest budynek.

Działka gruntu o numerze ewidencyjnym  481/5  zabudowana jest wielorodzinnym  budynkiem mieszkalnym, wpisana jest do księgi wieczystej GW1K/00008887/5.  W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako B ? tereny mieszkaniowe. Zbywany lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej. 

Wartość nieruchomości  lokalowej wynosi 110.100,00 zł (słownie złotych : sto dziesięć tysięcy sto ),  w  tym wartość lokalu wynosi 108,660 (słownie złotych : sto osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt), a wartość udziału w gruncie wynosi 1.440,00 zł ( słownie złotych : jeden tysiąc czterysta czterdzieści)   plus podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Pierwsza opłata za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego  stanowiąca 25% wartości udziału w gruncie wynosi 360,00 zł ( słownie złotych : trzysta sześćdziesiąt  ) plus podatek VAT wg obowiązującej stawki płatna do dnia podpisania aktu notarialnego. Pozostałe opłaty roczne  stanowiące 1% ceny udziału wynoszą  14,40 zł (słownie złotych : czternaście 40/100 ) płatne do 31 marca każdego roku plus podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji  nie częściej niż raz na 3 lata , jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.  Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

 

2.LOKAL MIESZKALNY NA RZECZ NAJEMCY

-lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 76,98 m2, położony w budynku nr 8
w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Mickiewicza wraz z przynależnymi pomieszczeniami : piwnica o pow. 5,54 m2 oraz komórki w budynku gospodarczym o pow. 16,50 m2 oraz udział w wysokości 0,239 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego własności działki numer 207 o powierzchni 708 m2, na której posadowiony jest budynek.

 

 

 

Działka gruntu o numerze ewidencyjnym  708  zabudowana jest wielorodzinnym  budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.  Wpisana jest do księgi wieczystej GW1K/00016263/4.  W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako B ? tereny mieszkaniowe. Zbywany lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej. 

Wartość nieruchomości  lokalowej wynosi 127.700,00 zł (słownie złotych : sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset), w tym wartość lokalu wynosi 119.580,00 zł (słownie złotych: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt ), a wartość udziału w gruncie wynosi 8.120,00 zł ( słownie złotych : osiem tysięcy sto dwadzieścia) plus podatek VAT  wg obowiązującej stawki.

Pierwsza opłata za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego  stanowiąca 25% wartości udziału w gruncie wynosi 2.030,00zł ( słownie złotych : dwa tysiące trzydzieści) plus podatek VAT wg obowiązującej stawki płatna do dnia podpisania aktu notarialnego. Pozostałe opłaty roczne  stanowiące 1% ceny udziału wynoszą  81,20zł (słownie złotych : osiemdziesiąt jeden 20/100) płatne do 31 marca każdego roku plus podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji  nie częściej niż raz na 3 lata , jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.  Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

 

 

3.LOKAL MIESZKALNY NA RZECZ NAJEMCY

-lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 76,00 m2, położony w budynku nr 4
w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Popiełuszki wraz z przynależnymi pomieszczeniami : tj. trzema piwnicami :  P1 o pow. 14,60 m2, P2 o pow. 15,00 m2 , P3 o pow. 11,50 m2 oraz komórka w budynku gospodarczym o pow. 16,60 m2 oraz udział w wysokości 0,211 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki numer 72 o powierzchni 1116 m2, na której posadowione są budynki.

Działka gruntu o numerze ewidencyjnym  72  zabudowana jest wielorodzinnym  budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Wpisana jest do księgi wieczystej GW1K/00006454/7. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako B ? tereny mieszkaniowe. Zbywany lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej. 

Wartość nieruchomości  lokalowej wynosi 126.100,00 zł (słownie złotych : sto dwadzieścia sześć tysięcy sto ), w tym wartość lokalu wynosi 114.590,00 zł ( słownie złotych : sto czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt ), a wartość udziału w gruncie wynosi 11.510,00 zł ( słownie złotych : jedenaście tysięcy pięćset dziesięć ) plus podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Pierwsza opłata za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego  stanowiąca 25% wartości udziału w gruncie wynosi 2.877,50 zł ( słownie złotych : dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem 50/100  ) plus podatek VAT wg obowiązującej stawki płatna do dnia podpisania aktu notarialnego. Pozostałe opłaty roczne  stanowiące 1% ceny udziału wynoszą  115,10 zł (słownie złotych : sto piętnaście 10/100  ) płatne do 31 marca każdego roku plus podatek VAT wg obowiązującej stawki.

  

 

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji  nie częściej niż raz na 3 lata , jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.  Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

 

 

 

Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionych prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeśli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia  22 czerwca 2017r.

 

 

 

Strzelce Kraj.8 maja 2017r.

 

   BURMISTRZ

    STRZELEC KRAJEŃSKICH

       /-/ MATEUSZ FEDER

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl