Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Ogłoszenie syndyka o przetargu dotyczącego sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego


Kategoria: Nieruchomości » Mieszkania
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat Warszawa »
Miejscowość: Warszawa-Hawajska
Ogłaszający: Syndyk
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 31.05.2017
Cena: 320 439 zł

Ogłoszenie syndyka o przetargu

dotyczącego sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnegoo powierzchni 47,80 m2 położonego w Warszawie przy ul. Hawajskiej 10 m. 36.

Lokal usytuowany jest na 1 piętrze 11-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego. 

Powierzchnia lokalu wynosi 47,80 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc). 

Do lokalu przylega loggia. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 320.439 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych).

Wadium, w wysokości 10% wartości oszacowania, należy wpłacić na rachunek syndyka, Szymon Mojzesowicz, nr r-ku PKO BP: 17 1020 1055 0000 9102 0380 4630, podając w tytule przelewu: Wadium przetarg Małgorzata Ozdarska.

Oferty dotyczące nabycia Nieruchomości winny być przesłane lub złożone w zamkniętych kopertachz dopiskiem "Przetarg - Małgorzata Ozdarska. Sygn. X GUp 711/16. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 8 CZERWCA 2017", na adres Sędziego Komisarza - SSR Monika Gajdzińska-Sudomir, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W przypadku przesyłania ofert pocztą, w/w kopertę należy włożyć do drugiej koperty zaadresowanej na adres podany w zdaniu poprzednim.

Termin składania ofert określa się na dzień 31 maja 2017 r. Za datę złożenia oferty przesyłanej przesyłką pocztową uważa się datę jej wpływu do Sądu.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w trakcie posiedzenia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w dniu 8 czerwca 2017, sala nr 14 o godzinie 13.00.

W przypadku złożenia jednakowych ofert przez oferentów, w trakcie przedmiotowego posiedzenia Sądu, zostanie przeprowadzona ustna licytacja.

W przetargu na sprzedaż Nieruchomości mogą brać udział wszelkie podmioty, które wpłacą wadium oraz złożą ofertę zawierającą m.in. cenę nabycia Nieruchomości w polskich złotych; dane oferenta, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu przetargu.

Z oszacowaniem wartości nieruchomości, regulaminem przetargu oraz wszelkimi innymi dokumentami można zapoznawać się w biurze syndyka Lege Advisors Sp. z o.o. w Warszawie (01-842), przy Al. Reymonta 12a lub w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowychi restrukturyzacyjnych pok. 238, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Więcej informacji na stronie www.legeadvisors.pl (w zakładce Firma/Postępowania/Upadłość konsumencka- Małgorzata Ozdarska)

 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl