Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie »
Miejscowość: Montowo
Ogłaszający: WÓJT GMINY GRODZICZNO
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 12.07.2017
Cena: 450 000,00

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WÓJT GMINY GRODZICZNO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole i budynkami gospodarczymi, położonej w obrębie Montowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako  działka nr 29/5 o pow. 0,5600 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1N/00024158/8, prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim, własność Gmina Grodziczno.

Przedmiotowa nieruchomość to teren zabudowany nieobjęty decyzją o warunkach zabudowy i w studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania gminy Grodziczno to obszar o dominującej funkcji mieszkalno-usługowej. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziczno nie będzie w najbliższym czasie opracowywany. W/w działka nie leży w obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji-w rozumieniu ustawy o rewitalizacji. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 450.000,00 zł.

Wadium: 45.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu  19 lipca 2017 r. o godz. 10.00  w sali Urzędu  Gminy w Grodzicznie. 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić w terminiedo dnia 12 lipca 2017 r.  przelewem na konto Gminy Grodziczno:

BS. Iława O/Grodziczno 40 8831 1038 2001 0000 0101 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Grodziczno. Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Grodzicznie  www.grodziczno.biuletyn.net i na stronie www.grodziczno.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grodzicznie  i w  każdym sołectwie na terenie gminy. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grodzicznie p. nr 11 od poniedziałku do piątku  w godz. od  7.15 do 15.15  tel. 56 4729723, e-mail:  ug@grodziczno.pl


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl