Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

W Y K A Z nieruchomości położonych w gminie Mietków przeznaczonych do sprzedaży w 2017r.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Mietków »
Miejscowość: Borzygniew
Ogłaszający: WÓJT GMINY MIETKÓW

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

stanowiących własność Gminy Mietków przeznaczonych do sprzedaży


Załącznik nr 1 do Zarządzenia 157/2017 Wójta Gminy Mietków z dnia 15.03.2017r.

W Y K A Z

nieruchomości położonych w gminie Mietków przeznaczonych do sprzedaży w 2017r.

 

 

 

 

Lp.

Miejscowość

Nr działki

Pow. działki w m2

Numer KW

Wartość nieruchomości w zł

Forma sprzedaży

Opis nieruchomości. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

1

Borzygniew

134/86

12020

WR1S/000

51274/0

980.000.00

przetarg

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Borzygniew, kształt działki,zbliżony do trapezu dojazd drogą publiczną ul. Letniskową.

Teren działki płaski porośnięty roślinnością trawiastą oraz samosiejkami drzew i krzaków.

Działka posiada możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej

W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jako grunty orne klasy R-RIIIa ? 1,0020 ha, R-RIVb,-0,1912 ha, R-RV-0,0079 ha

2

Borzygniew

134/88

8647

WR1S/000

51274/0

750.000,00

przetarg

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Borzygniew, kształt działki trójkątny , dojazd droga publiczną (ul. Letniskowa i ul. Sportową). Teren działki płaski porośnięty roślinnością trawiastą oraz samosiejkami drzew i krzaków.

Działka posiada możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej

W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jako grunty orne klasy R-RIIIa ? 0,5511 ha, R-RV-0,3136 ha.

 

 

Zgodnie z Uchwałą NR XXVIII/194/2010 Rady Gminy Mietków z dnia 20 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

ośrodka sportowo rekreacyjnego, położonego w miejscowościach Borzygniew i Domanice w gminie Mietków teren działki nr 134/86 i nr 134/88 jest oznaczony symbolem 1UT/US ?

teren usług obsługi turystyki i usług sportu i ma przeznaczenie :

1) obsługę turystyki - należy przez to rozumieć działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży, ośrodki wypoczynkowe, hotele, motele, domy wycieczkowe, domki campingowe,

karawaningi, pola namiotowe, informację turystyczną itp.,

2) usługi sportu - należy przez to rozumieć:

a) kubaturowe obiekty sportowe (hale sportowe, sale ćwiczeń, kryte baseny, itp.),

b) terenowe obiekty sportowe (boiska, korty, bieżnie, trasy rowerowe, skatepark, wieże wspinaczkowe,itp.) z urządzeniami towarzyszącymi (trybuny, wieże obserwacyjne, itp.),

c) urządzenia sportów wodnych (wyciągi na narty wodne, przystanie, wypożyczalnie sprzętu wodnego,odkryte baseny, itp.) z urządzeniami towarzyszącymi (trybuny, wieże obserwacyjne,

skocznie, itp.),

d) obiekty zaplecza i obsługi (kluby sportowe, magazyny, punkty informacyjne, zaplecza techniczne, zaplecza biurowe, zaplecza socjalno - sanitarne, przebieralnie itp,).

Wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 15.03.2017 r. do 06.04.2017 r. Osobom, którym przysługuje

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww.

nieruchomości w terminie do dnia w tutejszym Urzędzie do dnia 27.04.2017 r.

 

 

Wójt Gminy Mietków

/-/ Adam Kozarowicz

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl