Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

W Y K A Z nieruchomości położonych w gminie Mietków przeznaczonych do dzierżawy


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Mietków »
Miejscowość: Mitetków
Ogłaszający: WÓJT GMINY MIETKÓW

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r., poz.2147)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność

Gminy Mietków przeznaczonych do wydzierżawienia


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 158/2017 Wójta Gminy Mietków z dnia 15.03.2017 r.

W Y K A Z

nieruchomości położonych w gminie Mietków przeznaczonych do dzierżawy

 

 

 

Lp.

Miejscowość

Nr działki

Pow. działki w m2

Czynsz dzierżawy za rok w zł

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

1

Borzygniew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanice

Część dz nr 25/3

cz. dz. 134/7

134/89

137/5

137/8

137/9

137/10

137/12

 

 

 

427/13

427/12

427/8

750

4000

1078

800

397

397

402

294

 

 

 

 

 

449

448

650

 

 

 

 

 

 

15.000,00

+ podatek VAT

 

 

 

 

 

Dzierżawa

- przetarg

nieograniczony ustny

Nieruchomości położone w miejscowości Borzygniew przy ul. Sportowej

przeznaczone na prowadzenie miejsc postojowych . Przez działkę nr

427/8 należy udostępnić przejście i przejazd do zbiornika wodnego. Część

boiska sportowego działka nr 134/7 z możliwością podnajmu na wesołe

miasteczko itp. Na działce nr 427/8 dopuszcza się drobny handel,

gastronomię i inne usługi.

 

 

 

Nieruchomości w mpzp przeznaczone są pod

1. MN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2. 1US- tereny usług sportu

3. 1UT/US - teren usług obsługi turystyki i usług sportu oraz 2KDD ?

tereny dróg dojazdowych

4. 2 US ? tereny usług sportu

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni to jest od 16.03.2017 r. do 06.04.2017 r.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu/wydzierżawieniu nieruchomości na podstawie art. 34.ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

mogą złożyć wniosek w tutejszym Urzędzie do dnia 27.04.2017 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości :

1. zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mietków

2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Mietków bip.gminamietkow.pl

 

 

Wójt Gminy Mietków

/-/ Adam Kozarowicz

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl