Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

wykaz


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrza Strzelec Krajeńskich

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E GPM- 13/2017

Burmistrza Strzelec Krajeńskich

z dnia 27 lutego  2017r.

 

Stosownie do art.35ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2016r.,poz.2147) ? B U R M I S T R Z   Strzelec Krajeńskich

                                                                                                                                      

 

p    o    d    a    j   e

 

 

do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 02 marca 2017r. do  23 marca          2017r. ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia/wynajęcia  na podstawie uchwały nr XLV/358/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony - niżej wymienionych gruntów gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców:

- części działki nr 488/7 o pow.53m? położonej przy al.Wolności w Strzelcach Krajeńskich
z przeznaczeniem na działalność usługową  ? na rzecz Jacka Lewery prowadzącego firmę pn. Szkoła Jazdy Jacek Lewera.

Działka posiada urządzoną księgę wieczystą - GW1K/00015383/4

Grunty zostaną wydzierżawione do 31 stycznia 20120r.

Wysokość czynszu ? 2,50zł/m? (słownie złotych : dwa 50/100) w stosunku miesięcznym plus podatek VAT wg obowiązującej stawki.

 

 

Wysokość czynszów  ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu dzierżawnego ustalonych przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32, II piętro)
nr tel. 76 36 332.

 

 

 

 

 

 

Strzelce Krajeńskie 27 lutego 2017r                                     Burmistrz Strzelec Krajeńskich

                                                                                                            Mateusz FEDER

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl