Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mietków przeznaczonych do sprzedaży


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Mietków »
Miejscowość: Maniów
Ogłaszający: Wójt Gminy Mietków

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2015.1774 ze zm. )

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mietków przeznaczonych do sprzedaży

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 129 /2016

Wójta Gminy Mietków

z dnia 12.10.2016r.

W Y K A Z

nieruchomości położonych w gminie Mietków przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Lp.

Miejscowość

Nr działki

 

Pow.

działki

wha

Cena nieruchomości

w zł

Forma

sprzedaży

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Numer KW

 

 

1

 

Maniów

 

118

WR1S/000

23142/1

 

0,2000

 

38.000,00

bez -

przetargowa

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona w mpzp symbolem WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych. Działka otoczona wodami, nie ma dostępu do drogi publicznej.

 

2

 

Maniów

184/1

WR1S/000

23142/1

 

0,1000

 

10.000,00

+ VAT 23%

 

bez -

przetargowa

 

Nieruchomość gruntowa ? droga gruntowa, dojazd do pól

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Maniów Maniów Mały oznaczona jako PE - tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa. Przeznaczenie terenu: obiekty i urządzenia dla potrzeb powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego

 

3

 

Maniów

185

WR1S/000

40682/3

 

0,0600

 

6.900,00

+ VAT 23%

 

 

bez -

przetargowa

 

Nieruchomość gruntowa ? droga gruntowa, dojazd do pól

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Maniów Maniów Mały oznaczona jako PE - tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa. Przeznaczenie terenu: obiekty i urządzenia dla potrzeb powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 14.10.2016 r. do 07.11.2016r.

Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r.poz. 1774 ze zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mietków winny złożyć wniosek do dnia 25.11.2016r.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, w pok. nr 19, tel. 71 3168 113 wew. 120 lub 71/ 360 49-07 w dni robocze w godzinach 8:00 ? 14:30.

 

Wójt Gminy Mietków

 

/-/ Adam Kozarowicz

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl