Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

UWAGA !!! WYPRZEDAŻ ZAPASÓW ALKOHOLOWYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH UPADŁEJ HURTOWNI ALKOHOLI


Kategoria: Ruchomości » Inne
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Świętokrzyskie » Powiat jędrzejowski » Gmina Gmina miejsko -wiejska Jędrzejów »
Miejscowość: Jędrzejów
Ogłaszający: Syndyk Masy Upadłości ELMAR HANDEL Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej w Jędrzejowie

 

Syndyk Masy Upadłości ELMAR HANDEL Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Jędrzejowie
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

ruchomości upadłej spółki : 

 

  • zapasów magazynowych alkoholi -  oszacowane na kwotę 1.146.359,46 zł.  
  • opakowań - oszacowane na kwotę  51.426,86 zł.  
  • środków trwałych stanowiących  wyposażenie hurtowni alkoholi (meble, wyposażenie biurowe, wózki itp) - oszacowane na kwotę 17.200,39 zł. 

 

Cena minimalna wynosi 50 % wartości   oszacowania (wartości likwidacyjnej).  

Osobom zainteresowanym syndyk udostępni  w drodze elektronicznej e-mailem, szczegółowy spis ruchomości wraz z sumą oszacowania (wartością likwidacyjną). 

Możliwe są oględziny oferowanych ruchomości w Jędrzejowie, przy ul. Dygasińskiego 126, w dniach  roboczych w godz. 8:00-16:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Bliższych informacji na temat oferowanych towarów udziela Pani Ewa Oziębło pod nr tel/fax 41 - 386 12 71; e-mail: biuroelmarhandel@onet.pl  

 

Preferowani będą nabywcy poszczególnych grup ruchomości (w szczególności zapasów alkoholowych) w całości, to jest, na   przykład zakup całości zapasów alkoholowych przez jednego nabywcę. Nabywcy zapasów alkoholowych winni posiadać stosowne, prawem przewidziane koncesje na hurtowy zakup alkoholu. Do  oferty na zakup alkoholu winna zostać dołączona kopia wymaganej prawem koncesji. Preferowane będą oferty obejmujące przedpłatę całości zaoferowanej ceny przed odbiorem towaru.  Każdy z oferentów zobowiązuje się do  odbioru zakupionych ruchomości w terminie najpóźniej 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.   

Oferty winny być składane na piśmie ze  wskazaniem ruchomości, których oferta dotyczy, oferowanej ceny, sposobu płatności, terminu związania oferenta ofertą. Brak wskazania terminu związania oferenta złożoną ofertą, oznaczać będzie, iż oferta wiązać będzie oferenta do dnia 15 sierpnia 2012 r.    

Oferty należy składać na piśmie, na   następujący adres: ELMAR HANDEL  Sp. z o.o. Sp.k. w upadłości likwidacyjnej, ul. Dygasińskiego 126, 28-300 Jędrzejów

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl